Statenweg 107

7824 CW Emmen

Telefoon: 0591-622578

Start. Zaalverhuur. Catering. Dienstverlening. Senioren. .Bestuur en Beheer.. Jubileum. Historie De Marke. Adres. Historie Angelslo. www.mccdemarke.nl

Webdesign by

De Marke volgens de statuten van 1964:


De Stichting Maatschappelijk en Cultureel Centrum Angelslo, kort gezegd De Marke, is opgericht op 11 september 1964 door en voor de bewoners van Angelslo. Volgens de statuten omvat het werkterrein van de stichting de woonwijk Angelslo te Emmen en heeft de stichting zich ten doel gesteld de oprichting, instandhouding en exploitatie van één of meer gebouwen in de wijk Angelslo om passende zaalruimte te verschaffen ten behoeve van de bevordering van een verantwoordelijke ontplooiing van het verenigings- en gemeenschapsleven, om hiermee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de samenleving.


Jacobus Albertus Heidsma, de eerste voorzitter van Stichting Maatschappelijk en Cultureel Centrum Angelslo met als wijkgebouw ‘De Marke’, opgericht in september 1964 voor en mede door de wijkbewoners van Angelslo.


Start. Zaalverhuur. Catering. Dienstverlening. Senioren. .Bestuur en Beheer.. Jubileum. Historie De Marke. Adres. Historie Angelslo. www.mccdemarke.nl